Дзейнасць

Статыстыка

Звесткі аб сродках масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах на 1 мая 2020 года 

Зарэгістраваныя ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі

Вiды Усяго Дзяржаўныя
Недзяржаўныя
Друкаваныя СМI
Газеты 721 214 507
Часопiсы 863 210 653
Бюлетэні
31 11 20
Каталогі
8 - 8
Альманахі
2 - 2
Усяго
1625        435 1190
Электронныя СМI
Радыёпраграмы 164 137 27
Тэлепраграмы 98 44 54
Усяго 262 181 81
Iнфармацыйныя агенцтвы
9 2 7
Сеткавыя выданні
26 19 7

Распаўсюджвальнікі прадукцыі друкаваных, тэлевізійных і радыёвяшчальных сродкаў масавай інфармацыі, якія ўключаны ў Дзяржаўныя рэестры на 1 мая 2020 года 

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі друкаваных СМІ ўключаны 453 юрыдычныя асобы  і індывідуальныя прадпрымальнікі (17 - выключаны з рэестра).

У Дзяржаўны рэестр распаўсюджвальнікаў прадукцыі тэлевізійных і радыёвяшчальных СМІ ўключаны 176 юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (20 – выключаны з рэестра).